Over het ISO-27001:2022
ISO 27001 is de wereldwijd bekende norm voor information security management systems (ISMS). Het stelt vereisten vast waaraan een ISMS moet voldoen. Conformiteit met ISO 27001 betekent dat een organisatie een systeem heeft ingesteld om risico’s met betrekking tot de beveiliging van gegevens te beheren, waarbij alle beste praktijken en principes van deze internationale standaard worden nageleefd.

WIJ ZIJN MET TROTS ISO-27001 GECERTIFICEERD

Onze toewijding aan veiligheid en kwaliteit is lang de basis geweest van onze bedrijfsvoering, en het behalen van de ISO 27001-certificering is het bewijs van onze gevestigde praktijken op het hoogste niveau van beveiligingsnormen. Met trots delen we het nieuws van onze certificering!

Deze mijlpaal versterkt onze mogelijkheid om cloud-gebaseerde diensten, oplossingen en producten van topkwaliteit te bieden, met een onwrikbare toewijding aan beveiliging. Onze certificering bevestigt onze status als een vertrouwde dienstverlener die consequent betrouwbare data waarborgt.

We zijn erkentelijk voor het harde werk dat we in onze organisatie hebben geïnvesteerd en zijn ervan overtuigd dat deze certificering ons zal ondersteunen in onze groeiambities. We zijn enthousiast om onze expertise in informatiebeveiligingsmanagement te blijven verfijnen en om een nog breder scala aan klanten van dienst te zijn.

Wat betekent de ISO-27001 Certificering?

ISO 27001 is de internationaal erkende standaard voor informatiebeveiligingsmanagementsystemen (ISMS). Het definieert de criteria waaraan bedrijven moeten voldoen. Het naleven van ISO 27001 betekent dat een bedrijf een systematische benadering hanteert om de risico’s die verbonden zijn aan informatiebeveiliging te beheersen en te minimaliseren, volgens de beste praktijken van deze norm.

Onze certificering communiceert naar onze klanten en belanghebbenden onze serieuze aanpak van informatiebeveiliging. We onderkennen het cruciale belang van vertrouwen en bescherming in de omgang met gevoelige gegevens.

Waarom is een ISO-27001 certificaat belangrijk?

Met de toename van cybercriminaliteit en voortdurend opkomende bedreigingen lijkt het moeilijk of zelfs onmogelijk om cyber risico’s te beheren. ISO 27001 helpt organisaties zich bewust te worden van risico’s en proactief zwakke punten te identificeren en aan te pakken. ISO 27001 bevordert een holistische benadering van informatiebeveiliging: het screenen van mensen, beleidslijnen en technologie. Een op deze norm gebaseerd informatie veiligheidsmanagement systeem is een instrument voor risicobeheer, cyber veerkracht en operationele excellentie.

Het certificeringsproces voor het ISO-27001 certificaat:

Om de ISO 27001-certificering te verkrijgen, doorlopen bedrijven een rigoureus proces van audits en evaluaties. Er moet worden voldaan aan strikte regelgeving, voorschriften en documentatie-eisen. Alleen bedrijven met superieure gegevensbeveiligingscontroles, risicobeoordelingen en informatiebeheer kwalificeren zich voor deze certificering.

We hebben ons effectieve gegevensbeheer aangetoond aan een onafhankelijke ISO-auditor. Dankzij onze certificering kunnen we consistent veilige en betrouwbare gegevens leveren. U kunt vertrouwen op onze robuuste technische en beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw informatie.

Als een pas ISO 27001 gecertificeerd bedrijf blijven we vasthouden aan onze hoge professionele normen, waardoor onze klanten kunnen rekenen op onze voortdurende precisie en aandacht voor detail in informatiebeveiliging.

Voor meer informatie kun je altijd contact met ons opnemen.

Neem contact op