Privacyverklaring

Sue vindt het beschermen van jouw privacy en persoonsgegevens essentieel. Je mag je gegevens inzien, wijzigen en verwijderen. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, neem gerust contact met ons op. Sue heeft ook een klachtenprocedure. Natuurlijk hopen we klachten te voorkomen door met elkaar in gesprek te blijven en door regelmatig verbeteringen aan te brengen!

In het kort

Wij vinden jouw privacy belangrijk. Sue B.V. verzamelt, bewaart en gebruikt persoonsgegevens zodat:

 • je gebruik kan maken van onze website
 • je gebruik kan maken van onze dienstverlening op het gebied van consultancy en trainingen
 • we weten wie er op ons hoofdkantoor aanwezig is in verband met veiligheid
 • je bij Sue kan solliciteren
 • je vragen en opmerkingen goed afgehandeld worden
 • we je kunnen benaderen over een nieuwe vacature of dienst
 • we onze dienstverlening kunnen verbeteren

In sommige gevallen werken we bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven. Voor meer informatie, zie ‘Verstrekking aan derden’.

We gebruiken functionele cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je onze website bezoekt. Deze zijn noodzakelijk om onze website te laten werken.

Inhoud
 • Over Sue en de privacyverklaring
 • Gebruik van persoonsgegevens
 • Bijzondere persoonsgegevens en persoonsgegevens van minderjarigen
 • Verstrekking aan derden
 • Cookies
 • Beveiligen en bewaren
 • Jouw rechten
 • Contact met Sue
1. Over Sue en de privacyverklaring

Sue B.V. richt zich op Unix, Linux en opensource software. Klanten kunnen een heldere, zakelijke benadering verwachten van hun praktische behoeften. Consultants vinden een informele sfeer waar hun technische expertise en ontwikkeling centraal staan. Naast consultancy organiseert Sue ook trainingen gericht op technische en professionele vaardigheden. In deze privacyverklaring lees je alles over de persoonsgegevens die Sue hiervoor verzamelt en hoe daarmee omgegaan wordt. Ook vind je in deze verklaring jouw rechten als betrokkene met betrekking tot inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens.

Je kunt vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring en de verwerking van jouw gegevens sturen naar privacy@sue.nl. Zie ‘Contact met Sue’ voor meer contactgegevens.

Deze privacyverklaring wordt regelmatig bijgewerkt. Blijf op de hoogte door de verklaring tijdig opnieuw door te nemen. De huidige versie is ingegaan op 16 juli 2020 en vervangt onze vorige privacyverklaring.

2. Gebruik van persoonsgegevens

Sue B.V. verzamelt, bewaart en gebruikt persoonsgegevens zo min mogelijk en alleen als we 1. jouw toestemming hebben, 2. als het nodig is om onze diensten te kunnen leveren of verbeteren, en/ of 3. als we het wettelijk verplicht zijn.

Je persoonsgegevens worden verwerkt wanneer:

 • je onze website bezoekt en contactgegevens invult
 • je het hoofdkantoor van Sue bezoekt
 • je ons mailt, belt of schrijft
 • je een interessant (werk)profiel hebt op een publieke website, zoals een vacaturebank of werkgerelateerde sociale media
 • een kennis of een ander contact van je jouw persoonsgegevens aan ons verstrekt voor het leveren van een dienst

We verwerken persoonsgegevens zodat:

 • je gebruik kan maken van onze website
 • je gebruik kan maken van onze dienstverlening op het gebied van consultancy en trainingen
 • we weten wie er op ons hoofdkantoor aanwezig is in verband met veiligheid
 • je bij Sue kan solliciteren
 • je vragen en opmerkingen goed afgehandeld worden
 • we je kunnen benaderen over een nieuwe vacature of dienst
 • we onze dienstverlening kunnen verbeteren

Afhankelijk van de diensten, kunnen we de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens, zoals volledige naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • Factuurgegevens, zoals factuuradres en banknummer
 • Technische gegevens, zoals IP-adres en login-data
 • Sollicitatiegegevens, zoals gewenste functie, opleidingsniveau en assessmentresultaten
 • Trainingsgegevens, zoals examenresultaten, gewenste vervolgcursussen en feedback
 • Consultancygegevens, zoals relaties, werkgever en functie
 • Vragen en opmerkingen die je Sue voorgelegd hebt

 

3. Bijzondere persoonsgegevens en persoonsgegevens van minderjarigen
Sue verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens of gegevens van minderjarigen, tenzij Sue toestemming heeft van de ouders of voogd. Zie de website van de autoriteit persoonsgegevens voor meer informatie over welke gegevens als bijzondere persoonsgegevens beschouwd worden. We raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. We kunnen niet in alle gevallen controleren of de betreffende persoon meerderjarig is. Mocht je het idee hebben dat Sue zonder gegronde reden bijzondere persoonsgegevens of gegevens van minderjarigen verwerkt, laat het ons dan snel weten via privacy@sue.nl.
4. Verstrekking aan derden

We geven de door jou verstrekte gegevens aan derden als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo maken we gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal-betalingen in onze webshop en geven we je gegevens door aan de postverzorger om een relatiegeschenk en/of cursusmateriaal bij jou te bezorgen. Ook voor deelname aan een training en/of examen deelt Sue jouw persoonsgegevens met derden, namelijk je volledige naam, je e-mailadres en het gewenste examen.

5. Cookies
We gebruiken uitsluitend functionele cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je onze website bezoekt. Deze zijn noodzakelijk om onze website te laten werken. Hierdoor kun je het winkelmandje en de gratis helpdesk gebruiken.
6. Beveiligen en bewaren

Sue neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. We hebben zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens veilig te verwerken. Onze beveiligingsexperts weten welke potentiële dreigingen er spelen, hebben preventieve maatregelen getroffen en hebben de systemen zo ingericht dat dreigingen tijdig gesignaleerd worden. Zo hebben alleen de noodzakelijke personen toegang tot de gegevens en is deze toegang goed afgeschermd. Hoewel we er alles aan doen dat je persoonsgegevens veilig zijn bij Sue, kunnen er toch beveiligingsincidenten plaatsvinden. We kunnen de beveiliging van je persoonsgegevens niet garanderen. Mocht er een incident plaatsvinden, dan heeft Sue een stappenplan om de schade zoveel mogelijk te beperken en tijdig de juiste mensen te informeren.

Sue bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Waar de wetgeving het voorschrijft, geldt een bewaartermijn van zeven jaar, zoals bij gegevens die leiden tot een factuur. Voor overige persoonsgegevens die we verwerken, hanteren we een standaard bewaartermijn van twee jaar. Dat betekent dat wij jouw gegevens na twee jaar zullen verwijderen, tenzij wij of onze (examen)partners je expliciet een ander bewaartermijn aangegeven hebben. Sollicitanten bij Sue worden voor de bewaartermijn van twee jaar verstreken is, hiervan op de hoogte gesteld en krijgen de mogelijkheid om deze te verlengen.

7. Jouw rechten
Je hebt verschillende rechten om controle te houden over je privacygegevens, namelijk:

 • Recht op inzage. Je kunt een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die we van jou verwerken.
 • Recht op vergetelheid. Je kunt je gegevens bij Sue laten verwijderen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om je gegevens te bewaren.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Je hebt het recht onjuiste persoonsgegevens bij Sue te laten wijzigen. Laat het ons ook gerust weten. We vinden het erg belangrijk dat we de juiste gegevens gebruiken.
 • Recht op dataportabiliteit. Je kunt je persoonsgegevens over laten dragen aan een andere partij.
 • Recht op beperking van de verwerking. Je hebt het recht om minder gegevens te laten verwerken, tenzij we wettelijk verplicht zijn om de betreffende gegevens te bewaren.
 • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Je hebt het recht dat een persoon betrokken is bij besluiten die op basis van jouw persoonsgegevens genomen worden.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking, tenzij we wettelijk verplicht zijn om de betreffende gegevens te bewaren.
 • Recht op duidelijke informatie. Je hebt het recht om te weten wat Sue met jouw persoonsgegevens doet en waarom.

Meer informatie over je rechten en eventuele uitzonderingen vind je hier op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Contact met Sue

Neem gerust contact met Sue op voor vragen en feedback. Natuurlijk hopen we klachten te voorkomen door evaluaties zorgvuldig te bestuderen, door in gesprek te blijven met onze relaties en door regelmatig verbeteringen aan te brengen. Mochten er desalniettemin klachten zijn, dan heeft Sue ook een klachtenprocedure. Zie ‘Klachtenprocedure’.

Laat het ons ook weten als je je persoonsgegevens wil inzien, wijzigen of verwijderen. Je kunt dit doen door privacy@sue.nl te mailen. Het kan zijn dat we je identiteit moeten vaststellen. Afhankelijk van de vraag gebruiken we een vorm van tweefactorenauthenticatie, vragen we je bij Sue op bezoek te komen of vragen we je een (veilige) kopie van je identitieitsbewijs/ paspoort naar ons te sturen.

Contactgegevens Sue B.V.: