Migreer, Deploy, Beheer en Manage naadloos jouw infrastructuur en applicaties in AWS, GCP & Azure met CNAP.

Moderniseer je applicatielandschap grootschalig naar cloud native, en minimaliseer complexiteit, operationele afhankelijkheid en versnippering binnen jouw organisatie.

CNAP is het integrale platform om de centrale uitrol, het beheer en de doorontwikkeling van je cloud native applicatie landschap te realiseren. Het zorgt ervoor dat jouw organisatie uniformiteit heeft in de operatie, governance, beveiliging en inzicht

Een integraal platform met de functionaliteit en intelligentie om cloud native applicaties sneller door te ontwikkelen, met volledige operationele controle en minimalisering van bijbehorende kosten.

  • Standaardiseer en automatiseer operationele processen.
  • Versnelde uitrol van nieuwe software.
  • Uniforme governance, security en zichtbaarheid.
  • Minimaliseer operationele afhankelijkheid en kosten.
  • Cloud agnostisch en migreerbaar.

CNAP ondersteunt gedifferentieerde technologieën binnen het applicatie landschap, waaronder gevirtualiseerde omgevingen en Kubernetes zowel on-premise als op de publieke en private cloud, terwijl jouw cloud native applicatie landschap volledig agnostisch en porteerbaar blijft.

Assessment Aanvragen

Moderniseer je applicatielandschap grootschalig naar cloud native, en minimaliseer complexiteit, operationele afhankelijkheid en versnippering binnen jouw organisatie.

CNAP is het integrale platform om de centrale uitrol, het beheer en de doorontwikkeling van je cloud nat